Bled bike adventures map- karte kolesarske ture

1. LOVSKA TRASA/HUNTER’S ROUTE

Bled(504) – Ribno -Lancovo – Sp.lipnica – Lovska koča na Taležu(752) /Hunters’ hut at Talez(752)

1. LOVSKA TRASA/HUNTER'S ROUTE
Z Bleda krenemo proti vasici Ribno in se spustimo proti reki Savi. Prečkamo reko Savo in nadaljujemo jeve po makadamski poti do vasi Lancovo. Na križišču z glavno cesto zavijemo desno. Po daljšem vzponu prikolesarimo na Zgornje Lancovo in nadaljujemo po glavni cesti do desnega odcepa proti Spodnji Lipnici. Od tam nadaljujemo vzpon po makadamski cesti proti Taležu. V koči si lahko privoščite tudi pristno slovensko hrano.

Total distance: 2969 m
Total climbing: 407 m
Total descent: -2 m

Set off from Bled towards the village Ribno and ride downhill towards the Sava River. Cross the Sava and take the gravel road on your left to the village Lancovo. Turn right at the crossroads with the main road. After a longer ride uphill you arrive at Zgomje Lancovo and continue along the main road to right tum towards Spodnja Lipnica. From there, continue the ride uphill on the gravel road towards Talež. You may treat yourself to a typical Slovenian dish at the hut at Talež.

distancetimetimehart
32,2 km 1h 45min+++

 

2. PASTIRSKA POT / SHEPARDS’ ROUTE

Bled (504m) – Rečica – Zatrata – Rčitno (850m)

Bled - Rečica - Zatrata - Rčitno (850m)

Iz centra Bleda se podamo proti naselju Rečica. S Kolodvorske zavijemo na Aljaževo in po makadamski poti mimo Zatrate nadaljujemo strm vzpon do cilja – pastirska planina Rčitno. Na   poti pri Koritu pod Križem  se dejansko že nahajamo na tako imenovani Riklijevi poti. Tura je dokaj kratka, a precej zahtevna. Hrano in pijačo je potrebno imeti s seboj, saj na planini ni okrepčevalnice. Za turo so primerna samo gorska kolesa.

Ride from the centre of Bled towards the village Rečica. From Kolodvorska cesta tum to Aljaževa and continue your ride uphill along the gravel road past Zatrata all the way to the finish, the shepherds’ meadow of Rčitno. This route is fairly short, but quite demanding. It is necessary to take your own food and beverages, as there is nothing available on the meadow. Only mountain bikes are suitable for this tour.

Photo gallery
gpx (spust do kampa)
kml (spust do kampa)

distance time time hart
15,2 km 1h 1h 20 min +++

3. TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK

Bled – Sp. Gorje – Zg. Gorje – Krnica – Radovna – Krma

Odrinemo proti Spodnjim Gorjam in nadaljujemo proti Zgornjim Gorjam. Po kratki ravnini moramo biti pozorni na znak za Krnico. Spustimo se do reke Radovne in zavijemo levo proti Radovni. Sledi blag, a dolg vzpon po makadamski cesti vzdolž reke skozi dolino Radovne. Na koncu doline na križišču lahko zavijemo jeve v dolino Krma. Krma je ena izmed izhodiščnih točk za vzpon na najvišji vrh Slovenije – Triglav, po katerem ima narodni park tudi ime. Ob povratku vam priporočamo obisk Kovinarske koče ali kmečke gostilne Psnak nedaleč od razcepa za Krmo.

 

Set off towards Spodnje Gorje and continue towards Zgornje Gorje. After a short ride across level ground, make sure that you do not miss the sign for Krnica. Ride downhill to the Radovna river and tum left towards Radovna. This is followed by a gentle, but long ascent uphill through the Radovna Valley along a gravel road parallel to the river. At the end of the valley, you could also tum left towards the valley of Krma. Krma is one of the starting points for climbing tours to Mt. Triglav, Slovenia’s highest mountain, after which the national park is named. On your way back, we recommend a visit to the Hut Kovinarska koča or the Psnak Inn, which is not far from the tum off for Krma

distance time time hart
47km   1h55min ++

4. KARAVANŠKI IZZIV / KARAVANKE CHALANGE

Bled – Zasip – Piškovca – breg -Završnica – Valvazorjev dom


Zahtevnejšo turo začnemo z Bleda, kolesarimo skozi naselje Gmajna do odcepa za Piškovco. Spustimo se do reke Save in prečkamo most. Sledi vzpon do naselja Breg. Peljemo se skozi naselje do križišča z glavno cesto. Prečkamo glavno cesto in zavijemo levo. Po kratkem spustu sledi vzpon do Završnice. Po nekaj kilometrih vzpona zavijemo jeve na makadamsko cesto za Valvazorjev dom. Ta vzpon je dolg kar Skm. Na cilju si lahko opomoremo z odlično hrano in si napolnimo izpraznjene plastenke z vodo. Sledi vratolomni spust v dolino, pravi užitek za adrenalinske zanesenjake. Primerna 50 samo gorska kolesa.
Start this fairly demanding tour from Bled, cycle through the village Gmajna to the junction for Piškovca. Cycle downhill to the Sava river and cross the bridge. An uphill ride to the village Breg follows. Cycle through the village to the crossroads with the main road. Cross the junction and tum left. After a short downhill tide, cycle uphill to Završnica. After a couple of kilometres riding uphill, tum left onto the gravel road towards Valvazorjev dom (Valvasor Hut). This ascent is 5km long. Once at the finish, you may fortify yourself with some excellent food and fill up your plastic bottles with water. An exhilarating downhill ride to the valley follows, which is a true pleasure for lovers of adrenaline sports. Only mountain bikes are suitable for this route.

distance time time hart
29,2 km   2h30min +++

5. PO POTEH KULTURNE DEDIŠČINE / CULTURAL HERITAGE TRAIL

Bled – Breg – Zirovnica – Breznica – Smokuč – Rodine – Hraše – Lesce – Bled


Ravninsko etapo po poteh kulturne dediščine začnemo mimo naselja Gmajna, do odcepa za Piškovco preko mostu čez reko Savo do vasi Breg. Nadaljujemo do križišča z magistralno cesto v Žirovnici. Prečkamo križišče in zavijemo desno prek železniških tirov proti Breznici. Lahkotno olesarjenje nadaljujemo vse do vasi Rodine, kjer zavijemo desno proti vasi Hraše do Lese. Od Lese do Bleda peljemo po kolesarski poti vzdolž glavne ceste nazaj na Bled. Tura je primema tudi za slabše pripravljen, saj ima le dva krajša vzpona.

The flat part of the route along thle culturural heritage trail starts past the village Gmajna, to the junction for Piškovca and over the Sava river bridge to the vilage of Breg. Cntinue to the junction with the regional road in Žirovnica. Cross the junction and turn, left crossing the railway line towards Breznica. Continue cycling effortlessly to the village Rodine, where you turn towards the village Hraše and cycle to Lesce. Cycle back to the Bled along the cycle path parallel to the main road. This undemanding tour is aslo suitable for those with less fitness and only include two shorter uphill rides.

distance time time hart
17,8 km   1h 15min +

6. STOJE NA PEDALIH / STANDING ON PEDALS

Bled ~ Bohinjska bela – Kupljenik


Kratko a precej zahtevno turo začnemo po makadamski poti
vzdolž blejskega kampa čez manjši prelaz Megre. Spustimo se proti idilični vasici Bohinjska Beia. Prečkamo glavno cesto in se spustimo do reke Save in nadsljujerno s strmim vzponom do zaselka Kupljenik. Tam se nam odpre čudovit razgled na Blejsko jezero. Vzponi na tej turi so kratki, a izjemno strmi. Sledi spust proti vasi Selo in skozi Mlino do jezera.

This short, but fairly demanding tour starts along the gravel road along Camping Bled via the Megre pass. Cycle downhill towards the idyllic village of Bohinjska Bela. Cross the main road and cycle downhill to the Sava River, then cycle steeply uphill to the village Kupljenik. From there, a wonderful view across Lake Bled opens up. The uphill rides of this tour are short, but extremely steep.Continue downhill to Selo and return to Bled through Mlino.

distance time time hart
10,1 km   1h 05min +++

7. SEVERNI OBRONKI BLEDA /  NORTHERN SLOPES OF BLED

Bled – Zasip – Podhom – Zgornje Laze – Spodnje Laze
– Grabče – Krnica – Poljščica – Bled

7. SEVERNI OBRONKI BLEDA / NORTHERN SLOPES OF BLED

Iz centra Bleda se peljemo proti Zasipu. v Zasipu zavijemo levo proti Podhomu. Po strrnern vzponu mimo Podhoma se pripeljemo do križišča z glavnocesto, kjer zavijemo desno in se spustimo po glavni cesti in preko mostu čez reko nadaljujemo proti od cepu za Zgornje Laze in od tam naprej do Spodnjih Laz. Sledi spust proti reki Radovni v Krnico. V Krnici prečkamo lesen most in se vzpnemo na g!avno cesto. Cesto prečkamo in nadaljujemo proti Poljšici od tam pa nazaj na Bled.

Ride from the centre of Bled towards Zasip. in Zasip turn left towards Podhom. After a steep uphill ride past Podhom you’ll reach an intersection where you tum right onto the main road. Cycle downhill along the main road, cross the bridge and continue to a crossroads, where you tum left towards Zgornje Laze. Continue to Spodnje Laze, then downhill to Krnica. in Krnica cross the wooden bridge and climb up to the main road. Cross the main road and continue to Poljšica from where you return to Bled

distance time time hart
10,1 km   1h 05min +++

8. DRUŽINSKI POTEP / FAMILY EXCURSION

Bled – Ribno – Selo – Mlino – Velika zaka – Bled


Kratka družinam prijazna tura po Bledu in okoliških vaseh, brez večjih vzponov. Z Bleda krenerno proti vasi Ribno. Na križišču se držimo desne in se spustimo proti vasici Selo. Sledi krajši vzpon na planjavo, nato ravninski odsek in spust po ozki cesti do vasi Mlino. Prečkamo glavno cesto in zavijemo levo na pot ob jezeru mimo Vile Bled in Campinga Bled. Zaključimo krog okoli jezera nazaj proti centru Bleda.
This is a short, family-friendly tour around Bled and the surrounding villages, free of more demanding uphill rides. Cycle from Bled towards the Village Ribno. Keep right at the crossroads and cycle to towards the village Selo. A short uphill ride a plains follows, then a flat part of the route and a downhill ride along a narrow road to the village Mlino. Cross the main road and turn left onto the path leading along the lake, past Vila Bled and Camping Bled. Finish the ride around the lake and back to the center of Bled.

distance time time hart
9,5 km   1h 05 min +

9. MEDENA POT / HONEY ROUTE

Bled—Bodešče-Lancovo- Kamna Gorica-Dobrava-Globoko-Radovljica- Lesce – Bled


Z Bleda krenemo proti Bodeščam in se spustimo po cesti do reke Save. Prečkamo most in po makadamski cesti nadaljujemo proti Lancovem. Tam na glavni cesti zavijemo desno in po kratkem strmem vzponu pridemo do vasi. Sledi ravninski del po glavni cesti skozi Kamno Gorico, kjer zavijemo levo po prednostni cesti mimo Dobrave in vasi Mišače do Globokega. Pred avtocesto zavijemo levo in nadaljujemo proti Radovlji mimo gozdne učne poti. Iz Radovljice se po glavni cesti peljemo proti Lescam in nato po kolesarski poti nazaj na Bled.

From Bled cycle to Bodešče and then downhill to the Sava river. Cross the bridge and continue along the gravel road to Lanecvo. When you reach the main road, tum right and cycle steeply uphill to the village. Continue along the fiat main road to Kamna Gorica, then tum left past the villages Dobrava, Mišače and Globoko. Where the main road approaches the highway turn left and cycle towards Radovljica. From Radovljica take the main road to Lesce. Return to Bled along the cycling path.

distance time time hart
27,8 km   1h 45min ++

10. JUTRANJI SKOK / MORNING TRIP

Bled (504 m) – Sp. Gorje – Zg. Gorje – Zatrnik (905m)

Zaženemo se proti Sp. Gorjam in na križišču izberemo smer Pokljuka. Nadaljujemo vzpon proti Zg. Gorjam in se držimo glavne ceste vse do zaselka Zatrnik, kjer je bilo včasih eno boJj obiskanih smučišč v blejski okolici. Na zapuščenem smučišču je tudi domača gostilna, kjer pripravljajo značilne slovenske jedi. Tura je primerna tudi za specialna cestna kolesa.
Set off towards Spodnje Gorje and go in the direction of Pokljuka at the junction. Cycle uphill towards Zgornje Gorje and keep to the main road all the way to the village Zatrnik, where there used to be one of the most popular ski resort in the Bled area. A local in where typical Slovenian dishes are offered, is on the abandoned 5 resort. This tour is also suitable for road bikes.

distance time time hart
19,6 km   1h 25 min ++

11. POKLJUŠKI IZZIV-1/ POKLJUKA CHALANGE-1

Bled (504m, camp) – Bohinjska bela  – Nomenj – Bitnje – Srednja vas – Uskovnica – Rudno polje – Zgornje Gorje – Bled
altitude uskovnica
Začnemo pri hotelih pod Stražo in po Cankarjevi cesti nadaljujemo proti vasi Selo. Ko se spustimo po strmi asfaltni cesti v vas zavijemo levo in takoj desno v smeri Kupljenik. Na trati vozimo po makadamski cesti in pri smerokazu za Mlino nadaljujemo naravnost. Po krajšem vzponu in spustu nadaljujemo po makadamu mimo odcepa za Mlino do glavne ceste Bled – Bohinj. Pri zaselku Nomenj zavijemo v vas in nadaljujemo skozi vas dokler ne pridemo do glavne ceste. Po glavni cesti vozimo do naselja Bitnje kjer zavijemo desno in vozimo skozi naselje dokler na pridemo do ceste za Srednjo vas in Pokljuko. Tu je klopca in vodni izvir. V Srednji vasi zavijemo ~ 100m pred Bohinjsko mlekarno proti Uskovnici. Na koncu naselja se asfaltna cesta spremeni v makadam. Na Uskovnici pri mini sirarni na razcepu zavijemo desno proti koči na Uskovnici. Pri sirarni se dobi domači sir ali kislo mleko, pri koči pa tudi jota ali enolončnica. Nato nadaljujemo proti Rudnemu polju.
Mimo hotela nadaljujemo proti Mrzlemu studencu in Zatrniku. Nato nadaljujemo do Krnice in mimo Gorij nazaj na Bled.
GPX

distance time time hart
55 km 4h 5h45min +++

12. POKLJUŠKI IZZIV-2 / POKLJUKA CHALANGE-2

Bled (504m, center) – Selo – Bohinjska bela – Obrne – Nomenj – Bitnje – Srednja vas – Uskovnica – Rudno polje – Zgornje Gorje – Bled

distance time time hart
      +++

zemjevid (pdf)
zemljevid (pdf)

Legenda / Legend

Razdalja/Distance Čas/Time (e-bike) Čas/Time Težavnost ture/Route Difficult
distance time
timetime
time hart
+ lahka /Easy
++ Srednja/Medium
+++ Težka /Difficulty